18-06-2015 | 20:00 | P60 - Local the Night

Brentsleng start als eerste band om 20:30

P60 Local the Night

Voorverkoop kaartjes a €5,-  zijn te bestellen door het bedrag over te maken naar 

J B Kleuters
NL29 INGB 0007 7728 84

Vergeet niet je naam en P60 te vermelden!

Adres: Stadsplein 100a, Amstelveen
Entreeprijs: Voorverkoop 5,- , Aan de deur 7,-
website of route